Stellingen - Wachtlijsten

Wat vind jij?

Mensen die zelf geen donor zijn, komen onderaan de wachtlijst als ze een orgaan nodig hebben.

Wat vinden anderen?

Mensen die het hier mee eens zijn zeggen:

Dat is eerlijk. Mensen die zelf willen doneren zouden voorrang moeten krijgen op de wachtlijst boven mensen die niet willen doneren.

Mensen die het hier níet mee eens zijn zeggen:

De enige reden om iemand te helpen, moet zijn hoe ziek hij of zij is en hoe hard hij of zij het orgaan nodig heeft. Iemand die een orgaan het hardst nodig heeft, moet hoger op de wachtlijst komen. Of hij of zij zelf donor is zou niet uit moeten maken.