Welke keuzes kan ik aangeven op het donorformulier?

Op het formulier staan vier keuzemogelijkheden.

Keuze 1: JA, je wordt donor.
Keuze 2: NEE, je geeft aan geen donor te willen zijn.
Keuze 3: Mijn nabestaanden beslissen.
Keuze 4: Een specifiek persoon beslist.

Vraag door
Donnie